Tagged: פיינדר


  • המדריך השלם לעבודה עם פיינדר
    - קריאה של 9 דקות

    הפיינדרים, לפיתוח עסקי ולגיוס הון, מהווים חלק חשוב בשרשרת הערך באקו-סיסטם של הסטארטאפים ותומכים בפעולות הצמיחה של השוק. המהות והמטרה של הפיינדר הינה ברורה כשמש. ויחד עם זאת, תהליכי העבודה והניהול תמיד יוצא שהם אפורים ומביאים את היזמים ואת הפיינדרים ללא מעט "אי-הבנות" ואכזבות. לא פלא שעם הצורך של יזמים בתפקידי הפיינדר, הם לא אוהבים לעבוד איתם. זהו מדריך תכליתי ומעשי ליזם לעבודה עם פיינדר.