Tagged: תכנון


  • איך לתכנן נכון; קונספט שכבות התכנון
    - קריאה של 6 דקות

    תשמעו בדיחה: מנכ"ל מבקש מאחד מהמנהלים הבכירים שלו להכין את התוכנית השנתית לקראת השנה הקרבה, ומבקש להתמקד בתוכנית השיווק והפיתוח העסקי. אחרי כשבועיים מתוכננת פגישת סטטוס להציג תוצרים ראשוניים, ובפגישה המנהל הבכיר מציג באקסל את השנה בעמודות של שבועות. ואז שתי שורות - אחת 'תוכנית שיווק' והשנייה 'תוכנית פיתוח עסקי'. בתוך כל התאים, על פרוס כל השבועות מופיעה מילה אחת: "On going".

    אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק.